Du er nå inne på de gamle nettsidene til MF

Enkelte skjemaer og sider er fremdeles kun tilgjengelig her, vi jobber med å overføre alt til de nye nettsidene.

Trykk her for å gå til de nye nettsidene.

Merk at endringer i emnebeskrivelsene (inkludert litteraturlistene) og eksamensdatoene kan forekomme fram til semesterstart det aktuelle semestret. Ved få studenter kan det på noen emner forekomme endringer i undervisningstilbud og eksamensform.

VIKTIG:
Dersom koronasituasjonen endrer seg, kan det bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.


Merk også at litteraturlistene på disse gamle sidene er ikke lenger riktige, da de nye litteraturlistene oppdateres i Leganto.

Eksamensdatoer og innleveringsfrister

Eksamen arrangeres normalt i periodene 15. november - 15. desember i høstsemesteret og 15. mai - 15. juni i vårsemesteret. Eksamensdatoer foreligger vanligvis ved starten av hvert semester.

Trykk på emnekodene for å få opp informasjonssiden til emnet. OBS: Emner hvor eksamensdato ikke er satt ennå, vil ikke vises her!

Vis også tidligere eksamener

Klikk på en rad for å vise mer info.

EmneEksamenstypeEksamens- / innleveringsdatoTrekkfristGrad
SAM1000Åtte timer hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
K1035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
NEX1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL1415Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
RL1016Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL2450Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
SAM2020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL2120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
PED5520Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
SAM1000LÅtte timer hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-17 17. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:17. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL1120Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
RL1012Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
TEOL1715Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
RL1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
TEOL5610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:19. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
K1010Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato: 9. feb. 2022
TEOL2516Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-19 19. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:19. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:19. jan. 2022
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 7. feb. 2022
TEOL2790Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-20 20. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2022
HIS5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-20 20. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2022
SAM2070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-20 20. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:20. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:10. feb. 2022
SAM1000Tre dager hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
RL1015Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
EX1022Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
TEOL5210Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:21. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
TEOL1210Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:2 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
RL5050Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
KRLE1011Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:15:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
SAM2270Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:21. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
SAM1000LTre dager hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-21 21. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:18. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:21. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:11. feb. 2022
RL5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
BAO2700Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
VEIL5060Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
K5720Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2770Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2570Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL5110Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1070Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2150Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5150Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2750Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2850Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2450Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2550Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5750Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5850Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5450Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5550Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM5130Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL1610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
NT513Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
FIL2020Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
EX1020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PED2010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL5420Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
EX1025Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:17. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:24. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
K5410Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2120Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
MET5010Mappevurdering – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2650Individuell skriftlig oppgave – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-24 24. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL2035Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-25 25. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1030Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-25 25. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL2030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-25 25. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PED1030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-25 25. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1030LHjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-25 25. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. jan. 2022
Innleveringsfrist:
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2772Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-27 27. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
FIL2010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-27 27. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
K5410Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-27 27. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Varighet:30 minutter
FIL5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-27 27. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:27. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RPSY5030Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
HIS5020Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5075Muntlig dag 1 – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Varighet:30 minutter
PPU1010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-17 17. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL1014Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL2610Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM1080Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-17 17. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
SAM5010Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:09:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL2050Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-28 28. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:25. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:28. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5001Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2151Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5151Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2201Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5201Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2241Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5241Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2155Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2001Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:7 dager
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5155Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5153Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2153Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2131Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5131Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI2115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Bachelor
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
PHI5115Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-10 10. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
TEOL5310Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-01-31 31. jan. 20222022-01-17 17. jan. 2022Master
Utleveringsdato:24. jan. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:31. jan. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:14. feb. 2022
RL5240Skriftlig skoleeksamen2022-02-04 4. feb. 20222022-01-21 21. jan. 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:25. feb. 2022
RL5240Hjemmeeksamen2022-02-11 11. feb. 20222022-01-21 21. jan. 2022Master
Utleveringsdato: 4. feb. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. feb. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 4. mars 2022
RL5015Hjemmeeksamen2022-02-11 11. feb. 20222022-01-21 21. jan. 2022Master
Utleveringsdato: 4. feb. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:11. feb. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 4. mars 2022
PED1010Gruppeoppgave podkast2022-04-08 8. april 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL5056Hjemmeeksamen2022-04-29 29. april 20222022-04-08 8. april 2022Master
Utleveringsdato:22. april 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:29. april 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
SAM2550Hjemmeeksamen2022-05-12 12. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato: 9. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. mai 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
EX1011Skriftlig skoleeksamen2022-05-12 12. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM2230Hjemmeeksamen2022-05-12 12. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato: 9. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. mai 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL6745Muntlig eksamen2022-05-13 13. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Varighet:
SAM1040LHjemmeeksamen2022-05-13 13. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:13. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. mai 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1040Hjemmeeksamen2022-05-13 13. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:13. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:13. mai 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Individuell skriftlig oppgave2022-05-13 13. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL5056Skriftlig skoleeksamen2022-05-13 13. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL5065Skriftlig skoleeksamen2022-05-13 13. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5140Individuell skriftlig oppgave2022-05-16 16. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2210Individuell skriftlig oppgave2022-05-16 16. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Individuell skriftlig oppgave2022-05-16 16. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM2020Hjemmeeksamen2022-05-16 16. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:16. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:16. mai 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2640Skriftlig skoleeksamen2022-05-16 16. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RL5040Skriftlig skoleeksamen2022-05-18 18. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5215Muntlig dag 12022-05-19 19. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Varighet:30 minutter
RL2040Skriftlig skoleeksamen2022-05-19 19. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL5215Muntlig dag 22022-05-20 20. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Varighet:30 minutter
TEOL2210Skriftlig skoleeksamen2022-05-20 20. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2735Individuell skriftlig oppgave2022-05-20 20. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
RL2012Skriftlig skoleeksamen2022-05-20 20. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2740Individuell skriftlig oppgave2022-05-20 20. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1060LHjemmeeksamen2022-05-23 23. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:23. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2771Hjemmeeksamen2022-05-23 23. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:23. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1013Skriftlig skoleeksamen2022-05-23 23. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig skoleeksamen etter oppfylt studiekrav2022-05-23 23. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL1220Skriftlig skoleeksamen2022-05-23 23. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
SAM1060Hjemmeeksamen2022-05-23 23. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:23. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:23. mai 2022
Innleveringsfrist:17:00
Varighet:8 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL6210Skriftlig skoleeksamen2022-05-23 23. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
RL1013Skriftlig skoleeksamen2022-05-24 24. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
SAM5150Hjemmeeksamen2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato:18. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:25. mai 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
TEOL1571Mappevurdering2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:
Kunngjøringsdato:
TEOL5640Skriftlig skoleeksamen2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2770Mappevurdering2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL2410Skriftlig skoleeksamen2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2750Individuell skriftlig oppgave2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
LED2541Muntlig eksamen2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL2725Individuell skriftlig oppgave (Word study)2022-05-25 25. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:09:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5710Individuell skriftlig oppgave2022-05-27 27. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL6745Individuell skriftlig oppgave2022-05-27 27. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM1210Skriftlig skoleeksamen2022-05-27 27. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
FIL2025Individuell skriftlig oppgave2022-05-27 27. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
FIL5025Individuell skriftlig oppgave2022-05-27 27. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
FIL2020Individuell skriftlig oppgave2022-05-27 27. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL6744Individuell skriftlig oppgave2022-05-27 27. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
TEOL5115Skriftlig skoleeksamen2022-05-30 30. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
PED1010Skriftlig skoleeksamen2022-05-30 30. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:09:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
TEOL2544Individuell skriftlig oppgave2022-05-31 31. mai 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
SAM2075Hjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2310Hjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1050LHjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PED5610Hjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
HIS5030Hjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM1050Hjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL1410Hjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL2610Hjemmeeksamen2022-06-02 2. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato:30. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 2. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
BAO2700Individuell skriftlig oppgave2022-06-03 3. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PHI2459Individuell skriftlig oppgave2022-06-03 3. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
DIA5240Individuell skriftlig oppgave2022-06-03 3. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
KRLE1021Skriftlig skoleeksamen2022-06-03 3. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Starttidspunkt:10:00
Varighet:4 timer
Kunngjøringsdato:
RPSY5010Hjemmeeksamen2022-06-03 3. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato:31. mai 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 3. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
MET5010Individuell skriftlig oppgave2022-06-07 7. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 12022-06-07 7. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Varighet:30 minutter
K5710Individuell skriftlig oppgave2022-06-07 7. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Innleveringsfrist:12:00
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 22022-06-08 8. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5530Muntlig eksamen2022-06-08 8. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Varighet:30 minutter
PPU1020Muntlig dag 32022-06-09 9. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Varighet:30 minutter
TEOL5410Muntlig dag 12022-06-09 9. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Varighet:30 minutter
HIS5050Hjemmeeksamen2022-06-10 10. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato: 7. juni 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
PPU1020Muntlig dag 42022-06-10 10. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Varighet:30 minutter
EX1010Hjemmeeksamen2022-06-10 10. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato: 7. juni 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
FIL2010Hjemmeeksamen2022-06-10 10. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato: 7. juni 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
SAM2510Hjemmeeksamen – Ekstraordinær2022-06-10 10. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Utleveringsdato: 7. juni 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
FIL5010Hjemmeeksamen2022-06-10 10. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato: 7. juni 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:10. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:3 dager
Kunngjøringsdato:
TEOL5410Muntlig dag 22022-06-10 10. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Varighet:30 minutter
DIA5210Hjemmeeksamen2022-06-14 14. juni 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato: 7. juni 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:14. juni 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato:
RL5020Hjemmeeksamen2022-08-05 5. aug. 20222022-05-01 1. mai 2022Master
Utleveringsdato:17. juni 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato: 5. aug. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato:
RL5240Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-08-12 12. aug. 2022 Master
Utleveringsdato: 5. aug. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2022
RL5015Hjemmeeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-08-12 12. aug. 2022 Master
Utleveringsdato: 5. aug. 2022
Tidspunkt for utlevering:09:00
Innleveringsdato:12. aug. 2022
Innleveringsfrist:12:00
Varighet:1 uker
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2022
RL5240Skriftlig skoleeksamen – Ny og utsatt - NB! Egne tilgangsregler.2022-08-12 12. aug. 2022 Master
Starttidspunkt:09:00
Varighet:6 timer
Kunngjøringsdato: 2. sep. 2022
TEOL2544Muntlig eksamen2022-12-13 13. des. 20222022-05-01 1. mai 2022Bachelor
Varighet:30 minutter